SIDAJOC

IDIOMES

castellà, anglès, francés, portuguès

TIPOLOGIA

Joc de taula de preguntes i respostes

ELEMENTS

Taulell, ruleta amb selector de preguntes i manual

JUGADORS

8/12

OBJECTIU DE DE L’ESPICTOL

Com hem comentat a la introducció, la intenció del joc és servir per a realitzar sessions d’informació sanitària, per avaluar coneixements del grup i detectar idees i percepcions que els membres del grup tenen sobre el VIH / SIDA.

ESTRUCTURA DEL JOC

Amb aquesta finalitat s’han extret preguntes apropiades de diferents publicacions de prevenció del VIH / SIDA de psicologia dels grups i de formació d’agents de salut. Les respostes a aquestes preguntes seran tant concretes i objectives com de caràcter més obert amb intenció d’explorar creences, sentiments, percepcions, … En aquest últim cas, la decisió de si una resposta és correcta o no dependrà del grup i del dinamitzador.

La selecció de la pregunta que es realitza, i per tant del tema que es treballarà, està basada en l’atzar. Això suposa una dificultat de cara al control dels temes tractats, però per evitar això s’ha procurat dividir els temes per grups de manera que una pregunta pugui aparèixer des de diferents caselles, i al mateix temps s’han definit quatre grups de caselles (Vies de transmissió, Maneres de prevenció, Diagnòstic i tractament i Viure amb el VIH) que es troben al llarg del tauler i que és necessari contestar per poder arribar al final del joc.

A part d’aquests quatre grups s’han creat les següents caselles temàtiques:

  • Sexualitat i SIDA: Tracta la transmissió de la SIDA per via sexual i les maneres de prevenrla.
  • Maternitat i SIDA: Tracta el tema de la maternitat no només en la relació directa, sinó també en relació al paper que juguen les mares en tractar el tema de la prevenció de la SIDA en els fills. Aquest és un apartat important dins d’un programa destinat a dones.
  • Preguntón: Recull les preguntes més difícils ..
  • Casella de prova: En aquesta casella s’obliga als participants a que passin una prova que generalment implica llacuna activitat de tipus de role playing.
  • Parlem de SIDA: Es pretén parlar de temes relacionats amb la malaltia, de tipus psicològic (percepcions, sentiments, creences, …) o social (prejudicis, discriminació, …) perquè els participants adquireixin major consciència de les seves pròpies idees .

 

El nombre de jugadors pot variar, però creiem que el nombre ideal oscil·la entre els 8 i els 12 jugadors agrupats en grups de dos o tres jugadors. D’aquesta forma és més fàcil aconseguir un bon ritme de joc, a la vegada que permet que es realitzin discussions tant a nivell del grup petit com del gran grup. Hem de tenir en compte que un dels objectius principals del joc és aconseguir un ambient amè i relaxat i serà tasca del dinamitzador obtenir aquest ambient.

COM PUC ACONSEGUIR AQUESTA EINA?

MODALITAT 1

Mètode 1

REGISTRANT-ME I
VEURE-LES ONLINE

OMPLE EL FORMULARI QUE TENS A SOTA

MODALITAT 3

Mètode 3

COMPRANT
L’ESPICTOOL

MOLT AVIAT!

IDENTIFICAT I ACTUA AMB AQUESTA ESPICTOOL