eSPiCTools | Seguiment de casos / Estudi de contactes
2503
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2503,mega-menu-top-navigation,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

IMPLEMENTACIÓ D'ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ I CONTROL DE TUBERCULOSI

Des de 2008, com a part de les activitats de prevenció i control de la tuberculosi realitzades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Barcelona, ​​Espanya), l’equip de Salut Pública i Comunitària (equip de Salut Pública i Comunitària, eSPiC) de la Unitat de Salut Internacional de Drassanes, Vall d’Hebron (Unitat de Salut Internacional Drassanes – Vall d’Hebron), de l’Institut Català de la Salut, que inclou professionals de la salut i agents comunitaris de salut de diferents cultures, ha participat en la vigilància epidemiològica per desenvolupar un programa orientat a la comunitat. Els equips del servei de vigilància epidemiològica implicats en el programa avaluen la necessitat que l’eSPiC intervingui en funció de les característiques del pacient i de les seves dificultats; i fer les derivacions adequades a una coordinadora d’infermeres, que assigna un agent comunitari de salut a cada cas en funció del seu lloc d’origen, cultura i altres necessitats. La intervenció inclou el seguiment i el seguiment dels casos de tuberculosi que es consideraven perduts en el seguiment o que tenien dificultats per al tractament i la cerca activa de contactes.

OBJECTIUS

General

Enfortir el treball en xarxa per a una vigilància activa front a la malaltia de la Tuberculosi (TB) mitjançant la incorporació  d’agents  comunitaris de salut als Serveis de Vigilància Epidemiològica (SVE)  de la Regió Sanitària de Barcelona (RSBCN).

Específics

Localitzar en la comunitat persones immigrants diagnosticades de TB d’alt risc, residents en (RSBCN), amb dificultat de seguiment.

Augmentar la captació de les persones relacionades amb els casos diagnosticats per realitzar l’estudi de contactes.

Incrementar el reclutament de persones immigrants en situació de vulnerabilitat a través de les activitats de sensibilització i promoció del cribratge de la TB a nivell de grup i comunitari.

MÉTODE

Es duen a terme dues línies de treball paral·lelament:

Seguiment dels casos i recerca activa dels contactes: Inclou la incorporació de 5 agents comunitaris de salut procedents de Senegal, Marroc, Bolívia, Romania i Pakistan per realitzar el seguiment dels casos perduts o casos contagiosos de difícil seguiment derivats pels Equips de les UVE (Mitjançant trucades telefòniques, visites a domicili, trobades informals, busca activa en espais comunitaris, activitats de traducció/mediació, acompanyament i localització dels contactes per a facilitar l’estudi de contacte).

Educació per la salut: Inclou activitats a nivell de grup i comunitari de sensibilització i promoció del cribratge de TB amb població en situació de vulnerabilitat, utlitzant les eines educatives creades pel propi equip (Manual de tuberculosi, vídeo TB).

Conclusions:

L’objectiu del present estudi era descriure els resultats d’aquest programa orientat a la comunitat i identificar els mètodes amb més èxit de localització i investigació de contactes de casos derivats de PTB mitjançant l’anàlisi dels resultats finals de les intervencions.

Les estratègies d’intervenció entre grups d’immigrants s’han d’adaptar a les característiques de cada grup. Una intervenció basada en la comunitat que involucri tant CHWs com els serveis de vigilància epidemiològica pot ser més eficaç que els sistemes de rastreig de contactes clàssics, ja que els CHWs i els serveis de vigilància coneixen més les característiques dels grups estudiats. A més, permeten crear vincles de confiança mútua entre els diferents grups que podrien resultar útils en el futur per al desenvolupament d’estratègies per a una bona salut i la prevenció d’altres malalties.

PUBLICACIONS

Impacto de la participación del Agente Comunitario de Salud en la prevención de la tuberculosis importada en la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes, Barcelona
The impact of Community Health Agent?s participation on imported tuberculosis prevention at the Tropical Medicine and International Health Drassanes Unit, Barcelona.
Isabel Claveria, Núria Serre, Núria Coma, Begoña Treviño, Jordi Gómez i Prat, Grupo de trabajo de Salud Comunitaria

Desde la comunidad, en busca de la tuberculosis perdida. Intervención de un equipo de salud comunitaria

Hakima Ouaarab Essadek; Isabel Claveria Guiu; Jordi Gómez i Prat; Núria Serre Delcor; Ana Rodés Monegal. Revista Comunidad, diciembre 2013.

Community strategies to tackle tuberculosis according to the WHO region of origin of immigrant communities. 

Essadek HO, Mendioroz J, Guiu IC, Barrabeig I, Clotet L, Álvarez P, Rodés A, Gómez I Prat J; Barcelona Health Region Tuberculosis Prevention and Control Programme Working Group. Public Health Action. 2018 Sep 21;8(3):135-140. doi: 10.5588/pha.18.0011. PMID: 30271730; PMCID: PMC6147070.

CONTACTA AMB NOSALTRES

    Accepeto Terms legals

    Por favor, prueba que eres un humano seleccionando el coche.