ESPICTOOLS

eines educatives – intervencions comunitàries basades en l'evidència

Les estratègias de promoció de la salut en l’àmbit de la salut Internacional, en la que els assumptes que es treballen tenen associada en molts casos un bagatge cultural i una càrrega emocional, comporta un desafiament que requereix de metodologies participatives, innovadores i creatives

ESPICTOOLS – ACTUA, és un model innovador, dinàmic d’Investigació, Formació i Actuació, que genera eines pedagògiques de promoció de la salut basades en la evidència, a través d’un procés de co-creació entre els professionals de la salut i la comunitat, partint de necessitats detectades per ells. Aquestes eines es faciliten a professionals de la salut e a actius comunitaris, capacitats a través d’una formació, per desenvolupar accions a nivell individual i comunitari, responent a les necessitats detectades al principi del procés.

El nostre objectiu és treballar des d’una perspectiva intersectorial, conjuntament amb la comunitat, potenciant les capacitats i habilitats de les persones, en allò que genera salut i no en el que genera malaltia, amb especial èmfasi en els col·lectius vulnerables, convertint-los en protagonistes en la creació d’eines pedagògiques adaptades a les seves particularitats i necessitats, per a una atenció integral i sostenible.

ESPICTOOLS-ACTUA, comporta un procés de co-creació d’eines pedagògiques basades en l’evidència, així com la implementació d’aquestes eines a nivell individual i comunitari. Espictools – actua s’agrupa en diferents programes dinàmics segons els àmbits d’actuació i les necessitats detectades.

Novetats espictools

AROUND ME
Sensibilitzar i reforçar

“Around me” es una eina pedagògica per sensibilitzar al voltant dels determinants de la salut i reforçar la formació tant dels professionals sanitaris com de les persones o comunitats. Compta amb el suport del Departament de Control de Malalties Tropicals Desateses de l’OMS.

Com en tants altres casos, no es possible entendre la distribució de les enfermetats tropicals desateses a l’espai i en el temps sense els determinants de la salut, així com no és idear possible, planificar i aplicar mesures de control, eliminació o eradicació de les enfermetats tropicals desateses sense prendre plénament en consideració aquests determinants.

BEATCHAGAS

La música i el Chagas

EL’objectiu de la iniciativa mundial «beatchagas» (guanya al silenci, guanya a la por, guanya a la malaltia de Chagas) és sensibilitzar les persones, institucions diverses i governs sobre la complexitat de la problemàtica del Chagas.

Aquesta iniciativa mostra i discuteix, a través de diferents estratègies i eines, diferents aspectes del Chagas, centrant-se en les persones afectades. Aquestes eines han de permetre a persones, institucions i governs reflexionar i posar sobre la taula la realitat del Chagas, facilitar les intervencions sociosanitàries en qualsevol context, ja sigui individualment o en la comunitat, i finalment, impulsar la millora en el control i la prevenció de la malaltia de Chagas al Món.

HEPARJOC
Una eina de suport pedagògic

HEPARJOC es una eina de suport pedagògic on la seva finalitat es utilitzar el joc per apendre, compartir coneixements entorn a l’hepatitis virals (especialmente l’hepatitis B).

Així com promoure la importància del diagnòstic aviat d’aquestes infeccions. Es basa en la participació guiada per un conductor dels grups, implicant als participants en el procñes del joc d’una forma dinàmica i lúdica.