ESPICTOOLS

eines educatives – intervencions comunitàries basades en l'evidència

ESPICTOOLS – ACTUA, és un model innovador, dinàmic d’Investigació, Formació i Actuació, que genera eines pedagògiques de promoció de la salut basades en la evidència, a través d’un procés de co-creació entre els professionals de la salut i la comunitat, partint de necessitats detectades per ells. Aquestes eines es faciliten a professionals de la salut e a actius comunitaris, capacitats a través d’una formació, per desenvolupar accions a nivell individual i comunitari, responent a les necessitats detectades al principi del procés.

El nostre objectiu és treballar des d’una perspectiva intersectorial, conjuntament amb la comunitat, potenciant les capacitats i habilitats de les persones, en allò que genera salut i no en el que genera malaltia, amb especial èmfasi en els col·lectius vulnerables, convertint-los en protagonistes en la creació d’eines pedagògiques adaptades a les seves particularitats i necessitats, per a una atenció integral i sostenible.

ESPICTOOLS-ACTUA, comporta un procés de co-creació d’eines pedagògiques basades en l’evidència, així com la implementació d’aquestes eines a nivell individual i comunitari. Espictools – actua s’agrupa en diferents programes dinàmics segons els àmbits d’actuació i les necessitats detectades.

CONTACTA AMB NOSALTRES

    Accepeto Terms legals

    Por favor, prueba que eres un humano seleccionando la taza.