Heparjoc

IDIOMES

Castellà

TIPOLOGIA

Joc interactiu

ELEMENTS

Tablet i/o ordinador

JUGADORS

8/12 (individual i/o en grup)

OBJECTIU DE L’ESPICTOOL

HEPARJOC és una eina de suport pedagògic té com a finalitat utilitzar el joc per aprendre, compartir coneixements entorn de les hepatitis virals (espacialment l’hepatitis B). Així com promoure la importància del diagnòstic precoç d’aquestes infeccions.
Es basa en la participació guiada per un conductor de grups, implicant els participants en el procés del joc d’una forma dinàmica i lúdica.

Consta d’un Kit de 5 jocs didàctics:
1. Agrupa «què és què?»
2. AssoCia «per què?»
3. siTUa «on?»
4. AlineA «com?»
5. ACTUA «no te la juguis»

Agrupa «què és què?»

Descripció del joc
Agrupa «què és què?» És el primer joc de l’experiència HEPARJOC. A través d’aquest joc anem a aprendre definicions i conceptes bàsics relacionats amb l’hepatitis.
Aquest joc consta d’un tauler on disposem de 7 caselles grans que representen els conceptes i 12 petites que representen les definicions.

AssoCia «per què?»

Descripció del joc
Després d’aprendre alguns termes relacionats amb l’hepatitis, ara seguirem jugant, per aprendre les causes d’aquesta malaltia.
Amb Associa «per què?», Aprendrem per què es produeixen els diferents tipus d’hepatitis, identificant cadascuna de les seves causes.
Consta d’un tauler amb 20 caselles alineades en files i columnes. Les caselles de la fila superior corresponen a 4 tipus d’hepatitis (A, B, C, tòxica) amb què jugarem; en la resta de caselles, distribuïdes en files i columnes alineades i ocultes, hi ha les causes.

SiTUa «on?»

Anem a explorar quina és la distribució de l’hepatitis B en el món. Amb Situa «on?» Indagarem quines són les zones del món on hi ha més persones amb hepatitis B i veure el seu impacte mundial. Així podrem visualitzar i distingir les zones geogràfiques segons el seu nivell de prevalença de l’hepatitis B.

Al tauler trobem un mapa del món que hem d’anar acolorint segons la intensitat de persones infectades o malaltes que creguem que hi ha als diferents continents.

AlineA «com?»

Anem a aprendre com es transmeten les hepatitis A, B, i C i com podem prevenir el contagi. Amb Alinea «Com?» Coneixerem que hi ha diferents vies de transmissió depenent del tipus d’hepatitis i quines són les mesures de prevenció.

A la pantalla trobem una ruleta amb 3 columnes, d’esquerra a dreta la primera ens indica «els tipus d’hepatitis», la segona les «vies de transmissió» i la tercera «les mesures de prevenció». Amb ajuda de l’un cursor anem fent les combinacions correctes de les 3.

COM PUC ACONSEGUIR AQUESTA EINA?

MODALITAT 1

Mètode 1

REGISTRANT-ME I
VEURE-LES ONLINE

OMPLE EL FORMULARI QUE TENS A SOTA

MODALITAT 3

Mètode 3

COMPRANT
L’ESPICTOOL

MOLT AVIAT!

IDENTIFICAT I ACTUA AMB AQUESTA ESPICTOOL