eSPiCTools | Heparjoc – actua: promoure el cribratge de les hepatitis a través d’una acció educativa.
2346
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2346,mega-menu-top-navigation,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

HEPARJOC – ACTUA: PROMOURE EL CRIBRATGE DE LES HEPATITIS A TRAVÉS D’UNA ACCIÓ EDUCATIVA.

La població immigrant procedent de països d’alta prevalença d’hepatitis B i C resident a Barcelona és un col•lectiu de difícil accés a l’hora d’implementar mesures preventives, diagnòstiques o de tractament de les Hepatitis. En aquest context, i tenint en compte la importància de promoure el cribratge precoç en aquesta població infradiagnosticada, sorgeix la necessitat d’identificar quins són els factors limitants per al cribratge en aquesta població diversa, així com de dissenyar una estratègia activa centrada en la comunitat per augmentar la sensibilització i millorar l’accessibilitat a la diagnosi de les hepatitis.

«HEPARJOC-ACTUA» és una estratègia que pot contribuir a transformar coneixements i a millorar l’accessibilitat a la diagnosi de les hepatitis en col•lectius immigrants. Entre els anys 2015 i 2018, s’ha desenvolupat el procés de creació i validació de l’eina educativa “heparjoc”.

ESTUDI QUALITATIU DESCRIPTIU INTERPRETATIU.

Inicialment es van realitzar 3 grups focals. El 52,9% dels participants en els tres grups focals (n = 17) van ser homes, procedents del Senegal (6), Nigèria (5) i Guinea Equatorial (6). L’edat mitjana era de 30,4 anys (DE = 8,1), tenint el el 65% un nivell d’estudis entre secundària i primària, i referien un temps de residència a Espanya d’entre 5 i 8 anys. Les trobades van ser en el centre Cívic de Raval al llarg de 2 dies. Els grups focals van ser molt participatius i es tancaven agraint la participació i resolent alguns dubtes sobre l’hepatitis B sorgides durant la discussió. A continuació, es descriuen les quatre categories d’anàlisi identificades a través dels discursos.

– Coneixements, creences i causes de la HB: Es va evidenciar un desconeixement general relacionat amb els termes de les HB i les seves causes, confonent amb altres malalties com «la febre groga» d’alguns casos propers al seu país.

– Vies de transmissió i mesures de prevenció de la HB: Van expressar la seva vulnerabilitat davant el contagi, relacionada amb manca d’informació sobre les vies de transmissió i mesures de prevenció per poder protegir-se i tenir cura de les persones del seu entorn.

– Símptomes, diagnòstic: manifestar escàs coneixement respecte als símptomes de les hepatitis virals en general i en especial les HB, així com les proves de diagnòstic i el tractament.

– Recomanacions per a motivar les persones de la seva comunitat a informar-se i promoure el cribratge: van identificar com a eines efectives en la seva comunitat, de cara a implementar una estratègia activa de sensibilització i detecció de les Hepatitis en general i especialment de la HB, materials educatius visuals i interactius (com jocs i vídeos), on podien participar ells i evitar les sessions magistrals.

PROVA PILOT DE L'EINA I SEGON INFORME DE RESULTATS.

Com a prova pilot per determinar l’efectivitat d’una acció comunitària de sensibilització i promoció de l’cribratge d’HB utilitzant HEPARJOC, es van dur a terme vuit tallers amb un total de 56 persones, dels quals el 67,9% van ser homes. L’edat mitjana va ser de 37 anys (DE = 14,5). El 71,4% eren procedents d’Àfrica Subsahariana (figura 3). El 46,4% tenien estudis primaris i la majoria (62,5%) referia un temps de residència a Espanya d’entre 5 i 7 anys. Com a resultat de l’anàlisi de l’qüestionari de coneixements sobre HB pre i post taller, i de l’seguiment posterior de les persones que havien realitzat el cribratge d’hepatitis B, la mitjana de les respostes correctes abans de la intervenció va ser de 7,7 (DE = 3 ), i després de la intervenció va ser de 10,6 (dE = 0,2). La millora de la mitjana va ser de 2,9 punts (IC 95% 2,2-3,6) i estadísticament signifi cativa. Les preguntes en les que la millora va ser més signifi – va ser la 4, 5 i 8 (figura 4). El 97% de les persones participants van expressar la seva satisfacció amb la dinàmica dels jocs i la facilitat de comprensió dels conceptes. Les persones que posteriorment van sol·licitar una visita al nostre centre per realitzar-se el cribratge van ser 30 (53,6%), i els que havien assistit a cribarse van ser 23 (41%) de l’total que van assistir a les sessions.

“Scaling up” (Escalonatge) de l’estrategia:

A partir d’aquesta validació ha començat la implementació d’aquesta estratègia a nivell comunitari. A l’any 2018 es va iniciar el projecte “  “, en població de Paquistà a Barcelona.

A l’any 2020, un cop concluit el primer estudi, ha començat el procés amb població de Romania i Senegal a la província de Barcelona.

Al mateix temps, s’ha iniciat un procés a quatre ciutats de Catalunya, per a també reproduir l’estratègia.

CONTACTA AMB NOSALTRES

    Accepeto Terms legals

    Por favor, prueba que eres un humano seleccionando la taza.