eSPiCTools | Heparjoc 2021
2256
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2256,mega-menu-top-navigation,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

HEPARJOC

HEPARJOC es una eina de suport pedagògic on la seva finalitat es utilitzar el joc per apendre, compartir coneixements entorn a l’hepatitis virals (especialmente l’hepatitis B), així com promoure la importància del diagnòstic precoç d’aquestes infeccions.

Es basa en la participació guiada per un conductor dels grups, implicant als participants en el procés del joc d’una forma dinàmica i lúdica.

L’heparjoc requereix d’un dinamitzador (personal sanitari, normalment agent comunitari de salut), així com de la necessitat de facilitar l’accés al dignòstic a poblacions vulnerables

Consta d’un kit de 5 jocs didàctics:
1. Agrupa “què és què?”
2. assoCia “per què?”
3. siTUa “on?”
4. alineA “com?”
5. Vídeo ACTUA “no te la juguis”

PROCÉS DE LA RECERCA:

Estudi qualitatiu descriptiu interpretatiu d’enfocament fenomenològic el maig del 2015 a través grups focals. Es van reclutar persones immigrants de diferents edats i sexe procedents d’Àfrica Sub-sahariana residents a Catalunya mitjançant la intervenció d’agents comunitaris de salut. Es van analitzar els seus coneixements i opinions sobre la HB; així com, les estratègies per motivar les persones de la seva comunitat a realitzar el cribratge. Es va gravar l’àudio i es va analitzar sobre la base de la transcripció Atlas.ti

Un total de 3 grups focals (n = 17): 5 de Guinea Equatorial, 6 de Senegal i 6 de Nigèria. El 52.9% homes i la mitjana de 30.4 anys. En general existia desconeixement sobre: terminologia relacionada amb HB, confusió amb altres malalties, causes, vies de transmissió, impacte, distribució mundial, mesures preventives, proves diagnòstiques i tractament. Les eines que van identificar com a efectives per implementar una estratègia activa de cribratge amb les seves comunitats van ser les visuals i interactives com jocs i vídeos.

En base a aquests resultats es va elaborar «HEPARJOC», eina de suport pedagògic en format electrònic la finalitat és utilitzar el joc per aprendre, compartir coneixements entorn a les hepatitis virals (especialment la HB) així com promoure la importància del diagnòstic precoç. Es basa en la participació guiada per un conductor de grup, implicant els participants en el procés de joc d’una forma dinàmica i lúdica, a través un kit de 5 jocs didàctics.

Anàlisi recerca:
En les conclusions trobem com a missatges bàsics: Desconeixement dels conceptes bàsics, de les vies de transmissió, diagnòstic, tractament i mesures de prevenció

OBJECTIU DE LA RECERCA

HEPARJOC és una eina de suport pedagògic té com a finalitat utilitzar el joc per aprendre, compartir coneixements entorn de les hepatitis virals (espacialment l’hepatitis B). Així com promoure la importància del diagnòstic precoç d’aquestes infeccions.
Es basa en la participació guiada per un conductor de grups, implicant els participants en el procés del joc d’una forma dinàmica i lúdica.

Consta d’un Kit de 5 jocs didàctics:
1. Agrupa «què és què?»
2. AssoCia «per què?»
3. siTUa «on?»
4. AlineA «com?»
5. ACTUA «no te la juguis»

Agrupa «què és què?»

Descripció del joc
Agrupa «què és què?» És el primer joc de l’experiència HEPARJOC. A través d’aquest joc anem a aprendre definicions i conceptes bàsics relacionats amb l’hepatitis.
Aquest joc consta d’un tauler on disposem de 7 caselles grans que representen els conceptes i 12 petites que representen les definicions.

AssoCia «per què?»

Descripció del joc
Després d’aprendre alguns termes relacionats amb l’hepatitis, ara seguirem jugant, per aprendre les causes d’aquesta malaltia.
Amb Associa «per què?», Aprendrem per què es produeixen els diferents tipus d’hepatitis, identificant cadascuna de les seves causes.
Consta d’un tauler amb 20 caselles alineades en files i columnes. Les caselles de la fila superior corresponen a 4 tipus d’hepatitis (A, B, C, tòxica) amb què jugarem; en la resta de caselles, distribuïdes en files i columnes alineades i ocultes, hi ha les causes.

SiTUa «on?»

Anem a explorar quina és la distribució de l’hepatitis B en el món. Amb Situa «on?» Indagarem quines són les zones del món on hi ha més persones amb hepatitis B i veure el seu impacte mundial. Així podrem visualitzar i distingir les zones geogràfiques segons el seu nivell de prevalença de l’hepatitis B.

Al tauler trobem un mapa del món que hem d’anar acolorint segons la intensitat de persones infectades o malaltes que creguem que hi ha als diferents continents.

SiTUa «on?»

Anem a explorar quina és la distribució de l’hepatitis B en el món. Amb Situa «on?» Indagarem quines són les zones del món on hi ha més persones amb hepatitis B i veure el seu impacte mundial. Així podrem visualitzar i distingir les zones geogràfiques segons el seu nivell de prevalença de l’hepatitis B.

Al tauler trobem un mapa del món que hem d’anar acolorint segons la intensitat de persones infectades o malaltes que creguem que hi ha als diferents continents.

AlineA «com?»

Anem a aprendre com es transmeten les hepatitis A, B, i C i com podem prevenir el contagi. Amb Alinea «Com?» Coneixerem que hi ha diferents vies de transmissió depenent del tipus d’hepatitis i quines són les mesures de prevenció.

A la pantalla trobem una ruleta amb 3 columnes, d’esquerra a dreta la primera ens indica «els tipus d’hepatitis», la segona les «vies de transmissió» i la tercera «les mesures de prevenció». Amb ajuda de l’un cursor anem fent les combinacions correctes de les 3.

PUBLICACIONS

HEPARJOC “ACTUA”: Investigación; promoción de herramientas y métodos innovadores a través un proceso de co-creación para promover el cribado de la Hepatitis B en inmigrantes vulnerables. X Congreso SEMTSI. Bilbao, 23 a 25 octubre 2017.

H. Ouaarab Essadek, J.Caro Mendivelso,I. Claveria Guiu, A. Salomón Bisobe i J. Gómez i Prat (Equip de Salut Pública i Comunitària. Unitat de Salut Internacional Vall D’Hebron- Drassanes-Institut de recerca(VHIR).

«Heparjoc-Actúa»: educational tool created through a process of participatory action research with vulnerable immigrant groups to improve accessibility to diagnosis of hepatitis B

Hakima Ouaarab Essadek, Blanca Borrás Bermejo , Johanna Caro Mendivelso , L Laia Rodríguez Arjona , Apolonia Bisobe , Isabel Claveria Guiu , Jordi Gómez I Prat

CONTACTA AMB NOSALTRES

    Accepeto Terms legals

    Por favor, prueba que eres un humano seleccionando el corazón.