eSPiCTools | Diverxualitat – Diverxual
658
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-658,mega-menu-top-navigation,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Eina educativa

Diverxual

DIVERXUAL és un model d’intervenció integral que té com a objectiu millorar l’accés a la Salut Afectiva, Sexual i Reproductiva Afectiva (SAS) de la població immigrada a Catalunya, a través de la provisió de coneixements i eines pràctiques pels professionals de la salut.

És el resultat d’un procés d’investigació basat en un estudi pilot qualitatiu descriptiu i participatiu entre agost i novembre de 2014: Avaluació de l’enfocament de l’atenció sanitària a l’accés als drets de salut sexual i reproductiva SRHR per a dones en edat reproductiva d’origen migrant a Espanya. Un enfocament empíric dels determinants socials que afecten l’accés a la salut. Els resultats de l’avaluació assenyalen la falta de coneixement dels professionals sobre les eines clíniques i la manca d’un marc etnogràfic bàsic per fer front a la diversitat cultural. En conseqüència, existeixen prejudicis culturals i barreres a la comunicació i interpretació de missatges en la relació entre el professional i l’usuari.

En el Model d’intervenció proposat (tallers) per satisfer les necessitats identificades, s’han desenvolupat dues eines educatives (video “la foto” i video “condón roto”.

Procés de recerca

2014-2015:
Per tal de crear un material dirigit als professionals de la salut i aquells que atenen la violència -des de l’atenció a la salut- per abordar l’accés als DSSR de les dones immigrants en edat fèrtil, es va realitzar un diagnòstic durant els mesos de setembre a novembre del 2014. Aquest diagnòstic va donar peu a la creació d’una Guia, que va tenir com a objectiu general, facilitar les eines adequades a aquells professionals que treballen des de l’atenció a la salut per abordar l’accés a la salut Afectiva, Sexual i Reproductiva (SASR) de les dones i els homes immigrants.
Per a la optimització del treball de recerca del diagnòstic es va utilitzar una metodologia qualitativa i participativa, donant lloc a una mostra d’estudi qualitatiu descriptiu. Es va assumir la idea del «coneixement situat» acceptant la posició subjectiva de l’equip investigador, no com biaix de l’estudi, sinó com una lectura enriquidora de la realitat social de la recerca. A través d’una metodologia participativa, es van considerar a les dones immigrants, als professionals de la salut ia aquells que intervenen en l’atenció a la violència contra les dones, com «agents actius», participant en l’estudi i en la producció de coneixements costat de l’equip investigador. Es van utilitzar les següents tècniques de recollida de dades: entrevistes en profunditat; grups de discussió amb experts, i l’observació directa. Els grups focals per a dones immigrants, si bé estaven calendaritzats no es van realitzar, ja que es va creure oportú que a causa de l’escassetat de temps es van prioritzar les entrevistes en profunditat. De les eines que constitueixen l’Anàlisi de Gènere (AG) es van integrar al grup de discussió d’experts i a les entrevistes: el perfil d’accés i control de recursos, beneficis i presa de decisions, i el perfil de necessitats de gènere. L’anàlisi de factors d’influència de l’AG, es va integrar a l’anàlisi de context de la fase inicial del diagnòstic.
Millorar l’accés a la salut de la població immigrant en referència als DSSR i la SASR, tenint en compte la diversitat cultural i la perspectiva de gènere, significa analitzar l’estat de salut d’homes i dones considerant els rols i estereotips, les expectatives socials que se’ls atorga, les seves creences i tradicions, les seves experiències i vivències no únicament durant el procés d’immigració, sinó també en els seus països d’origen, i en general tots aquells factors d’estructuració social que determinaran d’alguna manera el seu estat de salut i malaltia . Cal anar més enllà de millorar les ofertes sociosanitàries que es vinculen directament amb les dones, com en l’àmbit de la salut afectiva, sexual i reproductiva, incloent-la a tots els vessants sanitàries dirigint cap a un model de salut més integral. En aquest sentit cal desvincular la salut sexual i afectiva, i el procés reproductiu a una responsabilitat únicament de dones, tant a nivell dels missatges emesos des dels i les professionals de la salut i des dels materials de sensibilització i informació, com de la concepció per part de la societat en general. Cal considerar que la participació dels homes és una estratègia adequada i sostenible per abordar alguns dels problemes relacionats amb la SASR. I finalment, és important esmentar també, que les institucions públiques i les organitzacions privades que treballen en l’accés als DSSR de les persones immigrants, haurien de fomentar la seva participació durant els processos de definició i anàlisi de problemes, i la realització dels seus conseqüents propostes.