eSPiCTools | Dhiverxualitat
3229
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-3229,mega-menu-top-navigation,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

DHIVERXUALITAT: ACCIONS COMUNITÀRIES DE SENSIBILITZACIÓ I PROMOCIÓ DEL CRIBRATGE.

L’abordatge de la prevenció del VIH en la població immigrada fa necessari incorporar la perspectiva de diversitat cultural en les activitats adreçades a aquesta població, considerant algunes característiques diferencials, relacionades amb la religió, la cultura, els conceptes de la salut i la malaltia, les dificultats idiomàtiques, la situació socioeconòmica, etc., que poden generar una vulnerabilitat en salut en aquests col•lectius.

ETIS conjuntament amb l’Equip de Salut Púbica i Comunitària (ESPIC) de la Unitat de Salut Internacional Drassanes de l’ Hospital del Vall d’ Hebron (USIDVH), està portant a terme des de 1994 aquest projecte ; amb la finalitat de reforçar les estratègies de prevenció de la infecció per VIH entre persones immigrants en situació de vulnerabilitat, tenint en compte aquestes característiques diferencials per poder respondre de manera equitativa a les seves necessitats.

Treballem en la mateixa línia de promoció, amb criteris d’equitat, l’accés a la prevenció, cribratge, diagnòstic i tractament del VIH amb aquests col•lectius mitjançant estratègies d’Informació – Educació – Comunicació (IEC), tant a nivell individual, de grup com comunitari i des d’ una perspectiva de gènere en un context de diversitat cultural, utilitzant eines educatives creades pel propi equip (SIDAJOC, …). Contem amb un grup de treball de professionals soci sanitaris, agents comunitaris de salut de diferents cultures, actius de la població diana i diferents entitats de la societat civil.

PROGRAMA DHIVERXUALITAT

El programa Diverxualitat té com a objectiu millorar l’accés a la Salut Sexual Afectiva dins de les diferents comunitats d’immigrants residents a Barcelona i Catalunya. Diverxualitat se centra en el procés de co-creació amb la comunitat a partir del marc metodològic del model Espictools-Actua esmentat. Es basa en dos conceptes principals: el primer és el fet que les definicions i percepcions de la comunitat exerceixen una influència significativa en el context de la salut sexual afectiva de la població. Aspectes com el foment de la capacitat de les dones per prendre decisions que afecten la seva salut o millorar la percepció de mesures preventives com el preservatiu són clars exemples d’accions a realitzar tant a nivell individual com comunitari. El segon concepte és l’ús de les arts expressives des d’una perspectiva intercultural en l’àmbit de l’ASH que està a l’abast de la majoria de la població, generant així processos creatius liderats per la comunitat i donant lloc a una sèrie d’eines altament valuoses i efectives basades tant en el coneixement científic com en les humanitats, és a dir, Diverxualitat Espictools.

ACCIONS COMUNITÀRIES

Els educadors entre iguals formats i els agents de salut comunitària
duen a terme una sèrie de tallers i activitats a nivell individual, grupal i comunitari, utilitzant les eines educatives per a les quals han estat entrenats (SIDAJOC, HeparJoc, …) per tal de promoure la salut sexual afectiva des d’una perspectiva intercultural i de gènere amb els seus companys en el seu propi entorn. Normalment, a través de les xarxes socials (associacions, festes, llars familiars i llocs públics), els agents de salut comunitària truquen a les persones per assistir als diferents tallers. Aquestes estratègies ens permeten arribar a poblacions de difícil accés, promovent així la salut sexual afectiva entre poblacions vulnerables que operen al marge del sistema sanitari en relació amb aquestes matèries.

OBJECTIUS PROGRAMA DHIVERXUALITAT

Objectiu general :Promoure l’accés a la prevenció, cribratge/diagnòstic i tractament del VIH/ITS/SIDA de les persones immigrants en situació de vulnerabilitat, d’una forma conjunta entre els serveis de salut, la població diana i altres entitats de la Societat Civil
Prevenció i atenció al VIH/SIDA en persones immigrants en situació de vulnerabilitat

Objectiu Operatiu 1. Fomentar el treball en xarxa dels Serveis de Salut, entitats de la Societat Civil i grups de persones immigrants actives a la comunitat que treballen en l’àmbit d’immigració i VIH.
1. Col•laboracions i acords de treball amb entitats de la societat civil i persones actives de la comunitat.
2. Participació en trobades d’intercanvi d’experiències a l’àmbit de l’VIH/SIDA i poblacions vulnerables entre professionals de la salut i entitats de la societat civil.

Objectiu Operatiu 2. Promoure accions d’Informació/Educació/Comunicació (I.E.C.) a nivell individual, de grup i comunitari per la sensibilització i promoció del cribratge del VIH/ITS/SIDA entre les persones immigrants en situació de vulnerabilitat.
1. Actuacions a nivell individual per reforçar l’atenció assistencial i educativa.
2. Tallers/ sessions a nivell de grup sobre la prevenció del VIH i l’accés al cribratge.
3. Campanyes de promoció del cribratge del VIH/ITS a nivell comunitari.
4. Campanyes de difusió del programa i de sensibilització sobre la prevenció del VIH/altres ITS.
5. Dispensació de preservatius masculins i femenins.

Objectiu Operatiu 3. Facilitar l’accés, amb equitat, a les persones immigrants en situació de vulnerabilitat participants en les accions a nivell de grup i comunitari, al Cribratge /diagnòstic, tractament i l’acompanyament personalitzat de persones amb VIH/SIDA/altres ITS derivats al nostre servei.
1. Els assistents als tallers a nivell de grup i les campanyes de promoció del cribratge realitzen al cribratge del VIH/altres ITS a la Unitat de Salut Internacional Drassanes Vall d’Hebron.
2. Acompanyament personalitzat de les persones amb VIH/altres ITS durant el seguiment clínic.

CONTACTA AMB NOSALTRES

    Accepeto Terms legals

    Por favor, prueba que eres un humano seleccionando la bandera.