eSPiCTools | Cocrea-Sasi
3477
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-3477,mega-menu-top-navigation,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

COCREA-SASI – Co-creació d’una eina educativa i la seva estratègia d’ús per a la promoció de la salut afectiva sexual des d’una mirada intercultural

L’accés a la salut afectiva sexual i reproductiva (SASR) és molt variable i desigual entre països i afecta especialment les persones més vulnerables. Aquestes desigualtats estan influenciades per múltiples factors que es poden reduir amb intervencions adequades. A Espanya, les dones immigrants tenen major dificultat d’accés als programes de SASR i de planificació familiar. Especialment a Catalunya la majoria d’ elles està en edat fèrtil i amb necessitats específiques, la qual cosa s’ ha reflectit en els indicadors de salut reproductiva, tant nacionals com locals.

Seguint la metodologia de l’investigació-acció-participativa, estem desenvolupant aquesta línia de treball. L’ estratègia desenvolupada pretén identificar les necessitats, experiències, barreres i potencialitats quant a la SASR en la població immigrant, especialment entre les dones, així com les seves propostes sobre noves eines. Amb la finalitat de cocrear i pilotar una eina educativa de promoció de la SASR des d’ una mirada intercultural i de gènere.

El 2021 s’ha desenvolupat el primer cicle del procés dut a terme a Barcelona ciutat, entre gener i juliol de 2021. Per al diagnòstic comunitari participatiu es va dur a terme un estudi qualitatiu descriptiu en tres etapes:

Etapa 1 – Planificació: constitució del Grup de Recerca-Acció-Participativa (GIAP) i de la Comissió de Seguiment (CS)

Etapa 2 – Acció: treball de camp sobre la base de grups de discussió

Etapa 3 – Reflexió: anàlisi de dades i elaboració de l’Informe de Resultats

Resum dels resultats del primer cicle

Objectiu: identificar realitats sobre la salut afectiva sexual i reproductiva (SASR) de dones immigrants a Barcelona, i les seves propostes d’eines per promoure-la a través d’un procés Investigació-Acció-Participativa (IAP).
Mètode: estudi qualitatiu, descriptiu-interpretatiu. Basat en la IAP, segons el model de Kemmis i McTaggart, i coordinat per un grup motor (GIAP). Es van realitzar grups de discussió i entrevistes a immigrants i professionals seguint un guió (conceptes sobre SASR, coneixements i experiències sobre mètodes d’anticoncepció i de prevenció, accés a recursos, i propostes d’eines). L’ anàlisi narratiu de contingut es va realitzar amb ATLAS-Ti.

Resultats: es va constituir un Grup Motor (GIAP) amb 13 membres. Es van realitzar 10 grups de discussió i tres entrevistes, amb 51 immigrants de múltiples orígens i 10 professionals. La SASR es relaciona amb la cultura d’ origen segons l’ edat, el gènere, l’ estat civil, la família, la religió i l’ educació rebuda. Falten coneixements respecte a l’ anticoncepció i la prevenció d’ infeccions de transmissió sexual i els serveis d’ atenció a la SASR. Es proposen eines interactives que inclouen jocs, dinamitzades per professionals amb competències culturals. L’escola va emergir com un espai important per treballar amb aquesta eina.

Conclusió: el procés IAP ha permès identificar realitats de les dones immigrants i propostes concretes per promoure l’ equitat a SASR.

PUBLICACIONS

Ouaarab Essadek H, Rodríguez Arjona D, Gómez i Prat J, Nebot Soler L, Peremiquel-Trillas P, Díez David E, Grupo de Trabajo Cocrea-SASI. COCREA SASI. Cocreación para la promoción de la salud afectiva sexual desde una mirada intercultural. Metas Enferm mar 2022; 25(2):7-16.

CONTACTA AMB NOSALTRES

    Accepeto Terms legals

    Por favor, prueba que eres un humano seleccionando la casa.