Around me

IDIOMES

català, castellà, anglès, francés, italià

TIPOLOGIA

Joc de taula de preguntes i respostes

ELEMENTS

Taulell, daus i fitxes

JUGADORS

8/12

OBJECTIU DE L’ESPICTOL

“Around me” és una eina pedagógica per promoure la sensibilització envers els DS i reforçar la formació, tant dels professionals de la salut com de les persones o comunitats.
Com en tants altres casos, no és possible entendre la distribució de les MTD en l’espai i en el temps sense els DS, així com no és possible idear, planificar i implementar mesures de control, eliminació o eradicació de les MTD sense la seva plena consideració.
La finalitat d’“Around me” és promoure i compartir coneixements sobre la salut i els seus determinants d’una manera dinàmica, interactiva i lúdica.

Compta amb el suport del Departament de Control de Malalties Tropicals Desateses (MTD) de l’OMS.

ESTRUCTURA DEL JOC

Aquest joc és una eina per dinamitzar sessions informatives i formatives, avaluar els coneixements del grup i establir discussions sobre les idees i percepcions que els membres del grup tenen de la salut i els determinants que els envolten.
El joc consisteix en un marc gràfic (tauler) on els diferents factors determinants que influeixen en la salut de les persones estan agrupats en tres blocs en forma de cercles concèntrics de diferents tonalitats:
I. Determinants personals de dimensió territorial individual
II. Determinants socials de dimensió inter i trans-territorial
III. Determinants polítics globals de dimensió universal

Els participants són conduïts per una persona prèviament formada (dinamitzador o conductor) que modera i guia l’activitat amb l’objectiu d’aconseguir un ambient participatiu, amè i relaxat.
Més que un joc de preguntes / respostes, és un joc de debat / discussió.
Es pot participar de forma grupal o individual, sent més indicat de forma grupal. El nombre de jugadors pot variar, sent l’ideal entre 4 i 12 participants

MATERIALS

  • Un tauler de joc.
  • 4 icones amb forma de persona.
  • Un dau.
  • 16 fitxes de joc de colors: 4 del color dels DI, 8 del color dels DII i 4 del color dels DIII.
  • 16 fitxes comodí: 8 de color vermell, 8 de color verd.
  • Fitxes guia amb temes / preguntes orientatives relacionades amb els determinants.

DINÀMICA

Un camí amb caselles recorre els diferents blocs; el camí adquireix una forma d’hèlix que, simbòlicament, representa el concepte de motor i canvi ja que els determinants no són estàtics, són processos dinàmics que interactuen estretament relacionats, a nivell individual, familiar, comunitari i global en diferents dimensionals (econòmica, política , social i cultural) i en el temps.

Cada participant (grup o persona) té una icona de persona, 4 fitxes de diferents colors, 4 fitxes comodins i el dau.
Mitjançant les fitxes i el dau es va participant i avançat per les diferents etapes del camí. La selecció de les preguntes / tema que es treballa està basada en l’atzar i estan recollides en les fitxes auxiliars.

COM PUC ACONSEGUIR AQUESTA EINA?

MODALITAT 1

Mètode 1

REGISTRANT-ME I
VEURE-LES ONLINE

OMPLE EL FORMULARI QUE TENS A SOTA

MODALITAT 3

Mètode 3

COMPRANT
L’ESPICTOOL

MOLT AVIAT!

IDENTIFICAT I ACTUA AMB AQUESTA ESPICTOOL